Follow our Facebook , Twitter & Instagram to get update about on New Product & Latest Product

DASAR PULANGAN & BAYARAN SEMULA

Dasar Pemulangan

Sila hubungi kami dengan menelefon nombor 011-10959413 untuk memaklumkan kami mengenai pemulangan .

Kami akan membuat penukaran barangan berdasarkan perkara berikut:

a.  Penghantaran produk yang salah, saiz atau jenis.

b.  Tuntutan untuk pertukaran hendaklah dibuat dalam masa satu minggu penghantaran.

c.  Semua produk hendaklah dipulangkan setelah dijaga dengan munasabah (seperti, ia tidak boleh menunjukkan tanda-tanda kelusuhan atau kerosakan, dan hendaklah dalam keadaan yang asal membolehkan kami menjualnya semula dengan label yang lengkap dan tag ).


 

Status Pemulangan

Kami akan memeriksa produk  ini apabila diterima dan, dan jika ia layak untuk pemulangan atau pertukaran di bawah Terma Penggunaan dan Jualan kami, SYARIKAT JAFFAR RAWAS akan mengatur pertukaran atau mengeluarkan cek yang sama nilai dengan pembelian produk  ini, dan menghantar resit pemulangan kepada anda melalui e-mel.


SYARIKAT JAFFAR RAWAS TIDAK MENERIMA pulangan produk-produk tertentu, termasuk:

  1. Produk yang dipulangkan lebih daripada 7 hari selepas penerimaan.
  2. Produk yang telah dibuka atau digunakan (dikeluarkan daripada pembungkusan plastiknya).
  3. Produk yang tidak berada dalam keadaan asalnya, rosak, atau hilang bahagian.

Semua pemulangan hendaklah dilampirkan dengan resit asal. Tertakluk pada undang-undang yang berkuat kuasa, kegagalan untuk menyertakan item ini boleh mencegah atau melewatkan pembayaran balik atau penukaran atau mengakibatkan yuran tambahan dan SYARIKAT JAFFAR RAWAS berhak untuk menolak sebarang pemulangan atau pertukaran jika ia gagal memenuhi kriteria pemulangan kami.